LOGOPEDICKý PROGRAM


 • logohrátky START - od 2 do 4 let 

skupinové aktivity pro děti a jejich rodiče, cílem programu je zejména prevence narušené komunikační schopnosti

 • logohrátky MINI - předškoláci od 4 do 6 let (varianta dítě arodič, varianta pouze dítě)

podpůrný program pro děti s nesprávnou výslovností, slabými vyjadřovacími a komunikačními schopnostmi či program preventivní pro děti ohrožené uvedenými obtížemi - dědičné dispozice, děti ohrožené dyslektickým vývojem atp.

 • logohrátky ŠKOLÁCI - mladší školní děti

podpůrný program pro děti s nesprávnou výslovností, slabými vyjadřovacími a komunikačními schopnostmi či program preventivní a program pro děti děti s dyslektickým vývojem

Uvedené logopedické  skupinové programy  se nevylučují s individuální logopedickou péčí, naopak ji mohou vhodně doplňovat a být pro ni  přínosem. 

Všechny zmiňované programy jsou současně zaměřeny i na celkový rozvoj osobnosti a dílčích funkcí (zrakové vnímání, sluchové vnímání, grafomotorika) potřebných k efektivnímu osvojování si školních dovedností (zejména čtení, psaní).

CENÍK PROGRAMŮ:

 • logohrátky START (od 2 do 4 let, s rodiči)
cyklus A: 6 lekcí po 45 minutách (2200,-Kč)
cyklus B: 6 lekcí po 45 minutách (2200,-Kč)
(maxim počet 4 děti a 4 dospělí ve skupině)
 • logohrátky MINI (předškoláci od 4 do 6 let)
varianta rodič a dítě
(logopedická péče se zvýšeným zaměřením na školní přípravu)
cyklus A: 6 lekcí po 45 minutách (2200,-Kč)
cyklus B: 6 lekcí po 45 minutách (2200,-Kč)
(maximální počet 4 děti a 4 dospělí ve skupině, materiály a podněty k domácím cvičením v ceně)
varianta pouze dítě
(logopedická péče, celkový rozvoj osobnosti a dílčích funkcí)
cyklus A: 6 lekcí po 40 minutách (2200,-Kč)
cyklus B: 6 lekcí po 40 minutách (2200,-Kč)
(maximální počet 8 dětí ve skupině)
 • logohrátky ŠKOLÁCI (mladší školní děti)
cyklus A: 6 lekcí po 45 minutách (2200,-Kč)
cyklus B: 6 lekcí po 45 minutách (2200,-Kč)
(maximální počet 8 dětí ve skupině)

 TVOŘIVÉ KURZY


 • artehrátky MINI

kurz pro děti předškolního věku

 • artehrátky I

kurz pro děti mladšího školního věku

 • artehrátky II 

kurz pro děti staršího školního věku

Tvořivost jako prostředek sebevyjádření a komunikace, vhodné nejen pro děti s řečovými obtížemi. . .

Cílem kurzů je posílení sebedůvěry, sdílení s vrstevníky, skupinou, relaxace , sebepoznávání...

CENÍK KURZŮ:

 • artehrátky I (mladší školní děti)
cyklus A: 6 lekcí po 60 minutách (2400,-Kč)
cyklus B: 6 lekcí po 60 minutách (2400,-Kč)
(maximální počet 8 dětí ve skupině)
 • artehrátky I (starší školní děti)
cyklus A: 6 lekcí po 60 minutách (2400,-Kč)
cyklus B: 6 lekcí po 60 minutách (2400,-Kč)
(maximální počet 8 dětí ve skupině)


 • výtvarné potřeby v ceně kurzů
 • po ukončení cyklu závěrečná individuální konzultace           s rodiči 


KURZY OSOBNÍHO ROZVOJE

 • SELFÍČKO I

program pro děti mladšího školního věku

 • SELFÍČKO II

program pro děti staršího školního věku

Jedná se o kurzy osobního rozvoje, kde si děti osvojují schopnost přiměřeného sebeprosazení, umění naslouchat a kooperovat s okolím. Dalším cílem je sebepoznávání, posilování efektivní komunikace a podpora pozitivních vlastností jednotlivce.

CENÍK KURZŮ:

 • SELFÍČKO I (mladší školní děti)
cyklus A: 6 lekcí po 60 minutách (2400,-Kč)
cyklus B: 6 lekcí po 60 minutách (2400,-Kč)
(maximální počet 8 dětí ve skupině)
 • SELFÍČKO II (starší školní děti)
cyklus A: 6 lekcí po 60 minutách (2400,-Kč)
cyklus B: 6 lekcí po 60 minutách (2400,-Kč)
(maximální počet 8 dětí ve skupině)


 • po ukončení cyklu závěrečná individuální konzultace s rodiči